Android testing using Ranorex tool

1. Giới thiệu sơ lược về Ranorex tool

 • Ranorex là một GUI test automation framework dành cho việc test trên desktop, web-base và mobile.
 • Ranorex hỗ trợ việc recording và thực thi test trên thiết bị thực tế tốt hơn là sử dụng emulators, sức mạnh của ranorex là có thể thực thi test trên bất kỳ device nào với bất kỳ ngôn ngữ nào.

2. Giới thiệu android test automation

 • Ở phần này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách setup môi trường cho android test và làm thế nào để thực hiện test

2.1. Chuẩn bị thiết bị

 • Để đảm bảo rằng các thiết bị được kết nối ổn định thì nên thực hiện việc enable chức năng ’Developer Mode’ trên thiết bị của bạn.

Ranorex Tutorial.png

 • Sau đó enable chức năng ’Stay awake’ để đảm bảo device của bạn không bị lock trong khi đang chạy automation

Ranorex Tutorial2.png

 • Để thực hiện start recording thì nhấn vào button record trong ranorex recoder

Ranorex Tutorial3.png

 • Sau khi start recording thì sẽ hiển thị cửa sổ như sau

Ranorex Tutorial4.png

 • Click vào Add device button để chọn target technology bạn muốn test

Ranorex Tutorial5.png

 • Click Next button để hiển thị dialog chọn loại connection

Ranorex Tutorial7.png

 • Sau đó nhấn next để install service app

Ranorex Tutorial8.png

 • Sau khi download và installing ranorex sẽ start

Ranorex Tutorial9.png

2.2. Instrument and Deploy your Android App

 • Sau khi setup Android device thì app cần phải automated có instrumented và deployed tới thiết bị.
 • Thêm nữa bạn cần phải download file APK để có thể khởi động manage Devices và record setting.
 • Bên cạnh đó Instrumentation Wizard sẽ cho phép bạn update Ranorex service trên thiết bị của bạn để enable chức năng web testing cho android.
 • Sau khi chọn thiết bị để deploy APK file tới intrusment, quá trình này sẽ được tiếp tục khi nhấn Next button

Ranorex Tutorial10.png

 • Sau khi đo đạc APK file thì quá trình tiếp theo là sẽ tự động deployed thiết bị đã được lựa chọn

Ranorex Tutorial11.png

 • Để hoàn thành công việc deployment, sau khi cài đặt xong sẽ confirm tới thiết bị mobile.

3. Record và run android test

 • Sau khi chuẩn bị được device và intrusmenting APK thì quá trình recording có thể bắt đầu bằng cách chọn thiết bị cần test app

Ranorex Tutorial12.png

 • Sau đó nhấn record button app sẽ tự động thực hiện trực tiếp trên thiết bị mobile, và notification sẽ hiển thị trên desktop sẽ inform user.
 • Trong quá trình test, bảng action của ranorex recorder sẽ mang lại một cái nhìn tổng quan

Ranorex Tutorial13.png

 • Trong quá trình record ta có thể add validation bằng cách nhấn vào validation button sau đó dialog validation hiển thị và bạn có thể chọn validate cho trường nào bạn muốn

Ranorex Tutorial15.png

 • Ngoài ra để recording actions, nó có thể add actions tới action table sau khi quá trình recording process thực hiện. Điều này có thể thực hiện bằng cách kéo một item vào actions table và chọn action sẽ được thực hiện từ menu.

Ranorex Tutorial16.png

 • Sau khi recording và thêm actions bằng tay, action table sẽ giống như hình dưới đây

Ranorex Tutorial17.png

 • Action #1: là run mobile app khởi động instrumented APK trên device đã được lựa chọn.
 • Action # 2: Là sự kiện Touch vào một button
 • Action # 4 là thực hiện ’Set Value’ action, sử dụng keyboard để input
 • Action # 6 thực hiện ’Wait For Not Exists’ action
 • Action # 7 thực hiện ’Validate’ action như mô tả trước đó
 • Action # 8 thực hiện ’Get Value’ action
 • Action # 9 thực hiện ’Report’ action sử dụng để thêm thông tin và test report
 • Action # 10 thực hiện ’Invoke Action’
 • Bạn có thể sử dụng Invoke Action để gọi các phương thức người dùng xác định hoặc xác định user members

4. Stop running

 • Sau khi thực hiện test trên mobile, quá trình recording có thể stopped khi bạn nhấn 'Stop' button

Ranorex Tutorial17.png

5. Kết luận

Ranorex là tool automation test rất dễ sử dụng cho việc testing trên desktop và testing trên mobile(android và IOS), rất hữu ích cho việc sử dụng regression test. Trên đây là hướng dẫn sử dụng test trên android, testing sử dụng ranorex cho IOS sẽ được viết ở phần kế tiếp.