-1

7 ESSENTIAL SKILLS FOR ANGULAR WEB DEVELOPERS

Đã có lúc việc bạn thành thạo một kỹ năng duy nhất thực tế sẽ đảm bảo công việc của bạn ổn định trong nhiều năm. Tuy nhiên, ngày nay công nghệ thay đổi liên tục và những thứ cũ, yếu đuối và chậm chạp sẽ dần bị đào thải. Việc phát triển phần mềm hiện đại đòi hỏi nhiều hơn kiến thức ngoài ngôn ngữ lập trình chính của bạn. Chính vì thế việc tìm hiểu một hoặc nhiều ngôn ngữ là điều cần thiết cho lập trình viên ngày nay đặc biệt là lập trình viên Front end.

Trong những framework của dân font-end hiện nay thì Angular cũng đang thể hiển được sức mạnh của mình. Angular là một framework linh hoạt và cũng dễ học. Nhưng để trở thành một nhà phát triển Angular thành công đòi hỏi bạn phải phát triển một số kỹ năng khác nhau và áp dụng chúng vào đúng thời điểm và đúng nơi để tạo ra một ứng dụng mà người dùng yêu thích và sẽ sử dụng ứng dụng của bạn.

Dưới đây là 7 kỹ năng cần thiết bạn cần để trở thành một developer Angular.

1. npm

Các Node Package Manager (NPM) thực chất là một công cụ cần thiết cho tất cả các nhà phát triển web những ngày này. Ngay cả khi bạn không thực hiện phát triển Node.js, npm là công cụ chính được sử dụng để cài đặt hàng ngàn gói phát triển web phía máy khách, bao gồm cả Angular. Trong cộng đồng Javascript, các lập trình viên chia sẻ hàng trăm nghìn các thư viện với các đoạn code đã thực hiện sẵn một chức năng nào đó. Nó giúp cho các dự án mới tránh phải viết lại các thành phần cơ bản, các thư viện lập trình hay thậm chí cả các framework.

2. Angular CLI

Gói Angular đầu tiên bạn nên cài đặt với npm là Angular CLI (Giao diện dòng lệnh). Mặc dù chắc chắn có thể cài đặt các gói Angular riêng lẻ và viết tất cả mã bằng tay để định cấu hình ứng dụng mới của bạn, CLI giúp quá trình đó dễ dàng hơn nhiều và đảm bảo rằng ứng dụng của bạn sẽ tuân thủ các thực tiễn tốt nhất được chấp nhận.

Lợi ích của việc sử dụng CLI mở rộng ra ngoài việc tạo ra một ứng dụng mới. Bạn cũng có thể sử dụng nó để thêm các thành phần, dịch vụ, module mới nhằm giúp đỡ việc tạo dự án, quản lý tập tin trong dự án và thực hiện nhiều tác vụ khác nhau như test (kiểm thử), bundle và deploy dự án một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thao tác gõ, đảm bảo bạn tuân theo các nguyên tắc mã hóa Angular.

3. HTML và CSS

Các framework như Angular bắc buộc phải có kiến thức kỹ lưỡng về các công nghệ phát triển web cơ bản nhất. Angular cung cấp các khối xây dựng mà bạn cần để xây dựng các ứng dụng nhanh, chức năng, nhưng các ứng dụng đó vẫn phải được hiển thị trong trình duyệt và điều đó có nghĩa là bạn phải có kiến thức làm việc với HTML và CSS. Angular Material, bootstrap và các thư viện phong cách khác rất tốt trong việc giúp bạn nhanh chóng cung cấp các ứng dụng đẹp, nhưng bạn cần biết cách và nơi để điều chỉnh mọi thứ để đạt được giao diện chính xác mà bạn đang cố gắng xây dựng. Các framework được yêu thích rồi những framework hay hơn ra đời và nó dẫn dần bị nhường chỗ nhưng các nguyên tắc cơ bản như HTML và CSS là mãi mãi!

4. Angular

Điều này là rõ ràng, phải không? Bạn không thể là một nhà phát triển Angular giỏi mà không có sự hiểu biết vững chắc về chính framework Angular.

Angular là một framework lớn và sẽ mất một thời gian để tìm hiểu tất cả các phần khác nhau và cách chúng giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, tin tốt là bạn không cần biết mọi thứ để bắt đầu xây dựng các ứng dụng hữu ích.

Angular đang được phát triển và cải thiện về hiệu năng. Angular sử dụng những tính năng của Javascript mới nhất (es6, es7,es8) và hơn thế nữa các Class, Module, Decorators hỗ trợ nhiều trình duyệt hiện tại Edge, Chrome, Firefox và cả IE thần thánh. Angular 9 đơn giản hoá các API,nó có ít directive hơn nên dễ nhớ dễ học hơn, binding data đơn giản, khái niệm tổng thể cũng đơn giản hơn. Phát triển ứng dụng bằng Angular 9 bạn cũng sẽ nhận ra những cải tiến về năng xuất, điều này cũng nhờ sự nhất quán của mô hình xây dựng các khối để hình thành ứng dụng.

5. TypeScript

Các ứng dụng web phía máy khách thường được viết bằng JavaScript. TypeScript là một siêu mã JavaScript. Angular được viết bằng TypeScript. Đó là ngôn ngữ được đề xuất để tạo ứng dụng với Angular.

TypeScript được triển khai từ đặc tả kỹ thuật ngôn ngữ kịch bản ECMAScript. TypeScript được Microsoft phát triển, nó kế thừa hầu hết những gì chúng ta đã biết về JavaScript (biến, hằn, vòng lặp ...), nhưng nó mở rộng thêm một số tính năng như khái báo biến với kiểu dữ liệu cụ thể, giao diện ... Mục đích để giảm thiểu lỗi ngay từ khi viết code và có một cấu trúc chặt chẽ hiện đại để đáp ứng tốt hơn cho các dự án lớn (như Angular)

6. RxJS

RxJS đơn giản là một thư viện xử lý bất đồng bộ (asynchronous data streams) hay nói đúng hơn là nó không hề xa lạ, hầu hết các sự kiện mà bạn làm việc cùng đều là một "luồng" các sự kiện khác nhau và RxJS sẽ giúp bạn tạo được các luồng sự kiện này từ "mọi thứ" (ít nhất là đối với javascript).

7. Git

Git là hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán mà nguồn mở ( Open Source Distributed Version Control System). Các dự án thực tế thường có nhiều nhà phát triển làm việc song song. Vì vậy, một hệ thống kiểm soát phiên bản như Git là cần thiết để đảm bảo không có xung đột mã giữa các nhà phát triển. Ngoài ra, các yêu cầu trong dự án thay đổi thường xuyên. Vì vậy, cần một hệ thống cho phép nhà phát triển quay lại phiên bản cũ hơn của mã.

Nguồi

https://www.pluralsight.com/blog/software-development/essential-skills-angular-devs


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.