Avatar

Sun* RnD DevOps

Make awesome things with DevOps

10 13 9 4.9K
Silver Content Creator

Tổ chức được tạo thành bởi những cá nhân trẻ tuổi và năng động. Với sự nhiệt huyết và tận tâm với công việc, chúng tôi luôn đặt mục tiêu nghiên cứu và áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào mỗi sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng khám phá và áp dụng các phương pháp và công nghệ mới nhất để đảm bảo rằng chúng tôi luôn đứng vững trước sự thay đổi không ngừng của ngành công nghệ.

Members List


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.