Avatar

Kmin Academy - Học viện Khoa học Máy tính

Đào tạo tư duy và kỹ năng lập trình từ cơ bản đến nâng cao, theo lộ trình chuyên nghiệp, giúp bạn có năng lực toàn diện, sẵn sàng làm việc ngay tại doanh nghiệp.

1 8 4 7.4K

Members List


Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.