Avatar

HIT Tech

Tổng hợp những bài viết về lập trình của các bạn sinh viên từ CLB Tin học HIT - Trường ĐHCNHN (HaUI)

7 8 6 16.5K

Tổ chức này được lập ra mong muốn tạo một môi trường cho các bạn sinh viên trong CLB có một môi trường chia sẻ một phần kiến thức cho cộng đồng. Cải thiện kỹ năng mềm, học hỏi từ các tiền bối trên nền tảng viblo.

Members List


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.