Avatar

GrokTech Team @FireGroup_Technology

https://firegroup.io/careers/

Nơi các thành viên thuộc đội ngũ Tech tại FireGroup chia sẻ kiến thức chuyên môn về Technical/ Product đang áp dụng thực tế, cũng như các best practices trong quá trình phát triển các giải pháp SaaS trên Shopify và các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu khác

4 9 4 1.3K
Silver Content Creator
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.