Về sự cố một số comment bị mất trên Viblo

Vào hồi chiều ngày hôm nay 4/3/2017, Viblo có gặp một sự cố dẫn đến việc không thể hiển thị các comment trong bài viết.

Hiện tại, Viblo Team đã tiến hành khắc phục, để việc hiển thị lại comment được trở về bình thường. Tuy nhiên, có một số comment đã không thể khôi phục lại được. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó.

Viblo Team chân thành xin lỗi toàn bộ bạn đọc vì sự cố không đáng có này. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện chất lượng dịch vụ tốt và ổn định hơn để hạn chế những hiện tượng tương tự xảy ra trong tương lai.

Rất mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ Viblo.

Viblo Team.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.