[Viblo Code] Update New Ranking Rule

Sau khi xem xét lại về các điều kiện để xếp hạng của các user trên Viblo Code, Viblo Team có một số điều chỉnh để phù hợp với số lượng challenge cũng như số điểm của các user. Nội dung thay đổi như sau:

image.png

Những điều kiện này sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 30/05/2022, hệ thống ranking cũ của các user cũng sẽ được update cùng ngày. User có thể theo dõi thứ hạng mới của bản thân tại trang chủ của Viblo Code.

Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về hệ thống ranking mới, hoặc gặp bất kỳ vấn đề gì khi sử dụng dịch vụ của Viblo, hãy liên hệ với chúng mình qua các phương thức sau:

📌Email: contact@viblo.asia

📌Facebook: https://www.facebook.com/viblo.asia

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.