Lê Quốc Việt

@vietlee

Report

Nested attributes cho lính mới.

51 0 0
1

Những điều mà lập trình viên nên biết không chỉ là code.

215 2 1
2

FastJsonApi-khám phá và trải nghiệm

164 0 0
1

Sử dụng gem Pagy để thay thế cho kaminari và will_paginate

112 0 0
1

Sử dụng Rails Caching để giảm thiểu query trong rails api

62 1 2
0

Thay "lớp áo" cho Ckedior

128 2 1
6

Những công cụ giúp ứng dụng rails của bạn được tối ưu

36 1 1
1

Rails và những vấn đề bảo mật.

78 0 1
2

Plugin (Package) Cho Sublime Text 3(cập nhật)

3.0K 0 0
1

Những add-on hữu ích cho lập trình viên

135 1 1
3

Debugging a Rails Server in Visual Studio Code

187 0 0
-3

Tagging autocompletion trong rails

32 1 0
0

Cells trong Ruby on rails

44 0 1
0

Rails 5.0: Action Cable, API mode và nhiều hơn thế

32 0 0
0