+12

Object-Oriented Design from real life to software in Java

Share
  • 1547 17
 Published at Jun 29th, 2021 4:44 p.m. 1547 17 0 5
  • 1547 17

Bạn là Fresher, Junior, Mid-level hay Senior?

Nếu có ý tưởng mới về một ứng dụng nào đó, chúng ta có nên nhảy vào.. code luôn hay không? Nếu bạn biết design trước để tránh đi lầm đường lạc lối, sau đó đến coding thì bạn đã bước một chân từ Fresher/Junior sang Mid-level/Senior rồi. Tất nhiên cần một vài yếu tố khác nhưng design đúng, design chuẩn đã được hơn phân nửa tấm thẻ thông hành.

Với series này, cùng đi qua về khái niệm của Object-Oriented Programming (lập trình hướng đối tượng). Sau đó là các bước tiến hành, các công cụ để tạo nên một bản thiết kế tuyệt vời cho ứng dụng mình mong muốn. Let's begin.

  • 001: Procedural programming và Object-Oriented programming
  • 002: Object và Class trong Object-Oriented Programming
  • 003: Các tính chất cơ bản trong OOP P1
  • 004: Các tính chất cơ bản trong OOP P2
  • 005: Object-Oriented Programming với bài toán cụ thể

© Dat Bui

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.