0

Front-end development

Share
  • 207 1
 Published at thg 12 6, 2019 7:03 SA 207 1 0 1
  • 207 1

Phần front-end của một trang web là phần tương tác với người dùng. Tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy khi điều hướng trên Internet, từ các font chữ, màu sắc cho tới các menu xổ xuống và các thanh trượt, là một sự kết hợp của HTML, CSS, và JavaScript được điều khiển bởi trình duyệt máy tính của bạn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.