0

DOM là cần thiết cho Javascript Master

Share
  • 195 4
 Published at Nov 15th, 2019 12:25 a.m. 195 4 0 3
  • 195 4

Đối với lập trình Web, App kiến thức về DOM và khả năng thao tác DOM là hai yếu tố quan trọng nhất. Đơn giản vì DOM cho bạn sức mạnh thay đổi mọi thứ của trang web, khi mà mọi nội dung đều có thể thêm, bớt, xóa, sửa để mang lại trải nghiệm và nội dung tốt nhất. Trong series này sẽ giúp bạn hiểu bản chất và cách sử dụng DOM.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.