+2

Automation test mà không cần code

Share
  • 131 5
 Published at Aug 13th, 2021 6:55 a.m. 131 5 0 3
  • 131 5

Automation test mà không cần code hay còn gọi là Code như không Code dành cho những bạn tester không biết hoặc biết 1 chút về code cũng có thể thực hành theo

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.