0

Cùng thử yêu Ruby.

Share
  • 79 1
  Published at Jan 7th, 2019 10:27 AM 79 1 0 2
  • 79 1

Các bạn có đến 2 description để chọn đọc.

Description kiểu ngôn tình(dành cho những người như mình đọc):

Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc ta gọi nó là "ngẫu nhiên", vài tháng sau khi hồi tưởng lại, ta gọi nó là "duyên phận". Đối với mình, thì việc chọn Ruby làm ngôn ngữ backend để thực tập cũng là 1 khoảnh khắc như thế. Nếu đã đến nhờ duyên, thì mình sẽ thử yêu Ruby. Nhưng điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ luôn luôn là sự "thấu hiểu". Vì vậy, trong series này, mình và các bạn sẽ cùng nhau thấu hiểu Ruby.

Description kiểu bình thường:

Tìm hiểu ngôn ngữ Ruby.

Share