0

Access control vulnerabilities - Các lỗ hổng kiểm soát truy cập

Share
  • 72 1
 Published at Dec 6th, 2022 8:57 a.m. 72 1 0 5
  • 72 1

Đối với từng người dùng trong một ứng dụng / hệ thống luôn giữ một vai trò nhất định. Ví dụ: administrator, normal user, guest, ... Đối với mỗi vai trò sẽ có quyền truy cập các tính năng của hệ thống ở mức độ khác nhau. Trong bài viết này Viblo muốn giới thiếu tới các bạn về Lỗ hổng kiểm soát truy cập - Access control vulnerability. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các khái niệm truy cập, kiểm soát truy cập. Cùng bắt đầu cuộc khám phá nhé!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.