0

OS command injection vulnerabilities - Các lỗ hổng command injection

Share
  • 51 0
 Published at Jan 16th, 8:57 a.m. 51 0 0 3
  • 51 0

OS command injection vulnerabilities chỉ loại lỗ hổng cho phép kẻ tấn công "inject" và thực thi tùy ý các câu lệnh tương ứng với hệ điều hành (OS) đang vận hành của hệ thống. Bởi vậy kiểu tấn công này còn có một tên gọi khác là Shell injection. Đây là một trong những lỗ hổng nguy hiểm nhất, thường được đánh giá trong khoảng 9.010.09.0 - 10.0 trong điểm CVSS. Vì khi kẻ tấn công thực thi các lệnh shell tại hệ thống sẽ có thể trực tiếp xâm nhập máy chủ, chuyển cuộc tấn công tới các hệ thống khác trong tổ chức. Hãy cùng Viblo khám phá về dạng lỗ hổng này nhé!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.