0

Giải mã công nghệ

Share
  • 10 0
 Anyone with the link - Last edited Jan 4th, 6:21 a.m. 10 0 0 2
  • 10 0

Đây là series mình sẽ tổng hợp lại cách những hệ thống, ứng dụng được làm ra. Có thể từ chia sẻ những dự án mình được trải qua, từ các bài chia sẻ của hãng cũng như từ góc nhìn reverse engineering.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.