+3

Từ ES5 tới ES10 — tất cả các feature được thêm vào JavaScript từ 2015 tới 2019

Share
  • 832 2
 Published at thg 9 23, 2019 3:52 SA 832 2 0 6
  • 832 2

Bài viết này được viết ra nhằm giúp các bạn từ những kiến thức về JavaScript trước ES6 có thể nhanh chóng bắt kịp được với những cải tiến mới nhất của JavaScript.

JavaScript hiện nay đang ở một vị trí rất được ưu ái khi là ngôn ngữ duy nhất có thể chạy trực tiếp trên trình duyệt và có độ tích hợp cũng như độ tối ưu hóa cao cho việc đó.

Giới thiệu về ECMAScript

Mỗi khi các đọc các bài viết về JavaScript hẳn các bạn sẽ gặp các thuật ngữ sau: ES3, ES5M ES6, ES7, ES8, ES2015, ES2016, ES2017, ECMAScript 2017, ECMAScript 2016, ECMAScript 2015... chúng có ý nghĩa gì?

Tất cả những thuật ngữ đó đều để chỉ một tiêu chuẩn gọi là EMCAScript.

JavaScript được phát triền theo chuẩn EMCAScript này và tiêu chuẩn này thường được viết tắt là ES.

Ngoài JavaScript, các ngôn ngữ khác mà có áp dụng ECMAScript bao gồm:

  • ActionScript (ngôn ngữ kịch bản của Flash): ngôn ngữ này đã không còn phổ biến nữa vì Flash sẽ chính thức bị ngưng vào năm 2020
  • JScript (phương ngữ kịch bản của Microsoft): vì trước đây JavaScript được phát triển bởi Netscape (công ty đã tạo ra trình duyệt Netscape) và "cuộc chiến trình duyệt" khi đó đang lên tới đỉnh điểm nên Microsoft đã phải build một phiên bản JavaScript của chính họ để dùng cho Internet Explorer.

nhưng tất nhiên JavaScript vẫn là ngôn ngữ áp dụng ES nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi nhất.

Tại sao chuẩn này lại có tên như vậy? Ecma International là một hiệp hội tiêu chuẩn của Thụy Sĩ chịu tránh nhiệm định ra các tiêu chuẩn quốc tế. Khi JavaScript được tạo ra, nó đã được trình lên Ecma bởi Netscape và Sun Microsystems và được họ đặt tên là ECMA-262 hay còn gọi là ECMAScript.

Từ sau IE9, Microsoft đã ngừng gọi sự hỗ trợ ES trên trình duyệt của họ là JScript và bắt đầu gọi nó là JavaScript.

Vì vây, hiện giờ ngôn ngữ phổ biến duy nhất hỗ trợ ECMAScript là JavaScript.

Phiên bản ECMAScript hiện hành

Phiên bản ECMAScript hiện hành tại thời điểm viết bài viết này là ES2019.

Nó được phát hành vào tháng Sáu năm 2019.

TC39 là gì

TC39 là ủy ban phát triển JavaScript.

Các thành viên của TC39 là các công ty liên quan đến JavaScript và các nhà cung cấp trình duyệt, bao gồm Mozilla, Google, Facebook, Apple, Microsoft, Intel, PayPal, SalesForce và các công ty khác.

Các phiên bản ES

Chắc hẳn các bạn thấy khó hiểu khi cũng một phiên bản ES có chỗ thì được gọi bằng số , chỗ khác lại gọi bằng năm, và có những phiên bản hai cách gọi cách nhau 1 số (ví dụ ES10 và ES2019 đều chỉ cùng một version).

Trước ES2015 (ES6), ECMAScript thường được gọi theo số thứ tự phát hành của chúng. Ví dụ như ES5 là tên chính thức của phiên bản cập nhật ECMAScript được phát hành vào năm 2009.

Vậy tại sao lại có việc có nhiều tên gọi cho cùng một phiên bản? Trong giai đoạn trước khi ES2015 ra đời, tên của nó đã được đổi từ ES6 thành ES2015, nhưng vì việc thay đổi này xảy ra muộn nên khi đó mọi người vẫn cứ gọi nó là ES6 do đó mọi người vẫn tiếp tục giữ cách gọi theo thứ tự phiên bản.

Bảng dưới đây sẽ giúp bạn thấy rõ ràng hơn về tên gọi của các phiên bản:

Tên theo thứ tự phát hành Tên chính thức Thời gian phát hành
ES10 ES2019 06/2019
ES9 ES2018 06/2018
ES8 ES2017 06/2017
ES7 ES2016 06/2016
ES6 ES2015 06/2015
ES5.1 ES5.1 06/2011
ES5 ES5 12/2009
ES4 ES4 bị hủy bỏ
ES3 ES3 12/1999
ES2 ES2 06/1998
ES1 ES1 06/1997

Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vào từng tính năng cụ thể đã được thêm vào kể từ ES5. Bắt đầu với các tính năng của ES2015.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.