0

CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition T

Share
  • 178 0
 Published at thg 10 22, 2018 2:11 CH 178 0 2 1
  • 178 0

Series này mình dịch từ những bài notes trong khóa học CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition.

Share

COMMENTS


Avatar No Naem @Naem
thg 11 15, 2018 8:14 SA

Part1 kia là dịch từ notes nào nhỉ, khóa này mình nhớ là dành chủ yếu cho computer vision mà ?

0
| Reply
Share
Avatar do thuan @thuan1412
thg 11 19, 2018 1:23 CH
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.