COMMENTS


Mar 22nd, 2018 1:10 a.m.

Hi anh Lam Phạm, em rất thích đọc các bài của anh về Design Pattern và series DP Js vì anh viết chi tiết và hay. Em có đọc nhiều về phần prototype pattern và dependency pattern trong js nhưng vẫn chưa hiểu rõ phần này, Nếu anh có thể làm bài viết về chủ để này thì hay quá ạ. Em cảm ơn anh

0
| Reply
Share
Avatar Lam Pham @completejavascript
Mar 22nd, 2018 5:07 a.m.

@anhtus OK em, anh sẽ tìm hiểu kĩ hơn về phần này và viết khi có thể.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.