0

Cùng học Unit Test

Share
  • 130 0
 Published at Aug 11th, 2020 11:54 a.m. 130 0 0 1
  • 130 0

Giới thiệu

Series Cùng học Unit Test sẽ không dừng lại ở việc chỉ giới thiệu tổng quan và tìm hiểu những khái nhiệm cơ bản của Unit Test như những bài viết ngắn khác mà các bạn đã từng đọc. Series này sẽ bao gồm một danh sách các bài học từ cơ bản đến nâng cao và thực hành luôn những kiến thức đã học vào những ví dụ thực tế giúp bạn có cái nhìn vừa tổng quan vừa chi tiết về Unit Test.

Series này dành cho ai ?

Để có thể theo dõi được hết series này, các bạn cần có những kiến thức cơ bản về lập trình như: OOP, nguyên lý SOLID, một số design pattern như Dependency Injection, ... Toàn bộ ví dụ trong series này sẽ được code bằng C#, nhưng Unit Test là kỹ thuật chung không phân biệt ngôn ngữ nên các bạn không sử dụng C# vẫn có thể tham khảo series này.

Bạn sẽ học gì trong Series này ?

Trong Series này, bạn sẽ học từ những khái niệm cơ bản đến nâng cao qua những ví dụ thực tế. Qua những bài học như:

  1. Giới thiệu tổng quan về Unit Test
  2. Các thuật ngữ thường dùng trong Unit Test
  3. Một số Framework thường dùng và XUnit
  4. Dựng project và thực hiện những Test Case đầu tiên
  5. ... nội dung đang phát triển thêm

Tài liệu tham khảo

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.