0

CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition T

Share
  • 19 0
Published at Oct 22nd, 2018 2:11 PM 19 0 2 2
  • 19 0

Series này mình dịch từ những bài notes trong khóa học CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition.

Share

COMMENTS


No Naem @Naem
Nov 15th, 2018 8:14 AM

Part1 kia là dịch từ notes nào nhỉ, khóa này mình nhớ là dành chủ yếu cho computer vision mà ?

0
| Reply
Share
do thuan @thuan1412
Nov 19th, 2018 1:23 PM