Published at thg 1 31, 2018 1:24 SA 1688 12 0 10
  • 1688 12

Năm 2018, Javascript thực sự vẫn chưa hết hot. VueJS có thể nói là một đối thủ lớn của các framework JS hiện nay. VueJS là một framework MVC- được truyền cảm hứng bởi Angular. Vue nhẹ, dễ học, có các công cụ đặc biệt, quản lý tuyệt vời. Cùng nhau học VueJS nào, bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị đấy!💪 💪 💪

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.