Anyone with the link - Last edited Jun 23rd, 7:21 a.m. 40 1 0 6
  • 40 1

Bài viết: #0

Xin chào các bạn. Sau một thời gian trở thành một lập trình viên SAP ABAP.

Sau đây mình chia sẻ một số kinh nghiệm của bản thân mình trong suốt quá trình học tập và tìm hiểu về nó.

Các bài viết tiếp theo sẽ là tập hợp các khái niệm hay các kinh nghiệm mà bản thân mình có được trong khoảng thời gian mà mình từ không biết về SAP ABAP tới lập trình viên ABAP.

Đây là một bài viết giới thiệu về Serries những bài viết tiếp theo được mình chia sẻ trên đây.

Một số kênh liên hệ với bản thân mình:

  1. FB: https://www.facebook.com/bui.congquynh
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.