Published at Sep 11th, 2022 5:24 a.m. 183 8 0 9
  • 183 8

Trong series này, mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về JavaScript (JS).

Chuỗi bài viết này sẽ đi theo hướng trả lời các câu hỏi kiểu như cách JS hoạt động như thế nào (JS Engine), các concepts chính như stack, callstack, scope, hoisting, … cách JS được tải và thực thi trên trang web, debug chương trình và các tools cũng như các tài liệu khác liên quan.

BeautyOnCode hân hạnh giới thiệu đến bạn:

Bài viết “Điều gì xảy ra khi chạy một chương trình JavaScript?” trả lời câu hỏi của tiêu đề, giới thiệu đến bạn cách JS Engine hoạt động thông qua Execution Context và tạo ra callstack.

Bài viết “Hoisting trong JavaScript” tìm hiểu về khái niệm hoisting trong JavaScript dựa vào cách JS Engine hoạt động.

Bài viết “Khai báo biến với var, let, const” giới thiệu các cách khai báo biến trong và sự khác nhau của chúng.

Bài viết “Chiến lược tải và thực thi code JavaScript” giới thiệu các các thêm code JS vào trang web và chiến lược tải JS sao chi hiệu quả nhất

Bài viết “Chơi cùng JavaScript” giới thiệu các cách giúp bạn học và thử nghiệm nhanh một chương trình JS đơn giản.

Các bài viết tiếp theo sẽ được cập nhật sớm.

Nội dung được định hướng tự do nên nếu bạn có gợi ý các chủ đề nào thì có thể comment để mình thảo luận và tìm hiểu cùng nhau nhé!


Nếu bạn nghĩ những nội dung này là hữu ích, bạn có thể khích lệ mình bằng cách:

Mời mình ☕️ cafe qua Ko-fi hay Momo

Theo dõi 👀 để nhận các bài viết mới trên: Careerly, fanpage, linkedin

🤘 Nhắn mình nhé 🤘

Hẹn gặp mọi người một ngày nào đó!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.