+1

PHP gRPC , bruhhhhhhhhhh....

Share
  • 87 1
 Published at May 17th, 2021 6:42 a.m. 87 1 0 2
  • 87 1

gRPC không hỗ trợ trực tiếp cho các server viết bằng ngôn ngữ PHP nên đây là chướng ngại vật cho PHP Developer sử dụng nó, đừng sợ, hãy theo dõi series này để thấy là PHP cũng có thể làm được (lol)

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.