0

Tổng hợp những thay đổi trong Rails 6?

Share
  • 59 1
 Published at Feb 23rd, 2020 3:29 p.m. 59 1 0 3
  • 59 1

Xin chào các bạn! Rails 6 release từ tháng 8 năm 2019 cùng đó là sự thay đổi giúp cho Ruby on Rails thêm hoàn thiện hơn. Series này mình sẽ tổng hợp những điều mới của Rails 6. Mong các bạn đón đọc 😊

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.