+2

Nhật kí 1 tháng học golang

Share
  • 178 2
 Published at Jan 1st, 2020 3:16 p.m. 178 2 0 5
  • 178 2

Hôm nay là 1/1/2020, vừa là đầu tháng, đầu năm, cũng là đầu thập kỉ luôn. mình cũng muốn tạo ra thứ gì đó mới mẻ chút cho năm mới. Học một thứ gì đó có lẽ cũng tốt. Nên mình quyết định học golang. Có vài điều cần lưu ý trong series này:

  • Mình viết ở dạng nhật kí, những gì mình học được, đọc được hay xem được, chứ không phải là tutorial, hay course, nó không có hướng dẫn, chỉ có những thứ mình đã làm trong từng ngày.
  • Mỗi ngày mình sẽ cố dành 1 tiếng để học. Nghe có vẻ không nhiều nhưng 30 ngày là 30 tiếng. Ngang với các course hoc hiện nay.
  • Mình không phải là người mới tinh với golang hay lập trình, mình đã từng tiếp xúc ít nhiều với Go, nên đây không phải series cho người không biết gì. Nó không phải là from zero.
  • Bắt đầu nửa chừng, kết thúc cũng vậy, mình chỉ hi vọng mình có một base kiến thức cơ bản về go, không phải quyết tâm làm ra một sản phẩm nào đó, mình chắc sẽ đẩy lên git những code mình viết sau vậy.

Luyên thuyên thế đủ rồi vào việc thôi.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.