+1

Docker for Newbie - 0 to Hero

Share
  • 121 1
  Published at May 1st, 7:49 AM 121 1 0 3
  • 121 1

Với series này mình sẽ hướng dẫn các bạn từ chưa biết gì hoặc chỉ biết chút chút có đủ kiến thức để sử dụng docker 1 cách gọi là pro 1 tí =))))) Mình không nhận docker mình pro nhưng mình có thể sử dụng trong product mà không chút khó khăn

Share