0

Làm quen với GSAP Animations

Share
  • 102 1
 Published at Jun 30th, 2021 6:21 a.m. 102 1 0 6
  • 102 1

The GreenSock Animation Platform (GSAP) tạo chuyển động cho bất kỳ thứ gì mà JavaScript có thể chạm đến (thuộc tính CSS, SVG, React, canvas, …) và giải quyết vô số vấn đề của trình duyệt, tất cả đều có tốc độ cực nhanh (nhanh hơn jQuery tới 20 lần).

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.