0

Dốt toán học thuật toán

Share
  • 344 5
 Published at Apr 24th, 8:10 a.m. 344 5 0 1
  • 344 5

Nghe cái tên seri thôi là các bạn cũng thấy ngáo ngáo rồi đúng không? Nhưng ngáo thật đấy! 😂😂 Mình đùa đấy, tại không biết đặt tên như nào cho seri này như thể nào nên để như thế cho giống các báo lều thôi😂😂🤣🤣

Ở seri này mình sẽ chia sẻ đến các bạn nhưng thuật toán hay mà các lập trình viên phải biết và nó cũng được viết dưới ngôn từ gần gũi và dễ hiểu nhất cho các bạn mới tiếp cận với lập trình nhé! Seri này mình dùng java để làm những ví dụ cho từng loại thuật toán nhá!!!!!!!!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.