0

Học python từ rất cơ bản đến nâng cao

Share
  • 288 3
 Published at thg 12 15, 2020 2:47 CH 288 3 0 1
  • 288 3

Chuổi bài viết này có thể coi như cuốn nhật ký học python của bản thân. Với mong muốn học hỏi thêm nhiều điều mới và có tư tuy sáng tạo hơn trong lập trình mình chọn Python như là ngôn ngữ tiếp theo mình học cùng với Java là ngôn ngữ mình làm việc lâu nhất.

Chuỗi bài viết này mình sẽ chia sẽ từ cách cài đặt Python tới các chủ đề nâng cao nhằm hoàn thiện kiến thức bản thân và có thể xây dựng được ứng dụng hoàn thiện với Python.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.