+4

Những đứa con rơi của HTML!

Share
  • 236 3
 Published at thg 3 17, 2021 2:29 SA 236 3 0 4
  • 236 3

Là một người lập trình web, đòi hỏi bạn sẽ phải thành thạo khá nhiều các framework và các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Và một điều hiển nhiên, chúng ta không thể khai thác tất cả công dụng mà ngôn ngữ hay framework đó cung cấp để thấy hết tiềm năng nó mang lại.

HTML là bài học vỡ lòng đầu tiên của các dev nhưng hầu hết chúng ta không học và sử dụng hết các tag sẵn có mà chỉ dùng những tag phổ biến mà thôi. Seri này sẽ chia sẻ về một số tag rất tiện ích nhưng lại rất ít khi được sử dụng được ví như những đứa con rơi của HTML.

Cùng mình tìm hiểu về các tag hay ho và thú vị của HTML nhé!

Cảm ơn tất cả mọi người.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.