+1

Ngôn ngữ lập trình Go

Share
  • 120 0
 Published at thg 6 19, 2018 6:39 SA 120 0 0 1
  • 120 0

Go là một ngôn ngữ lập trình nguồn mở giúp dễ dàng xây dựng phần mềm đơn giản, đáng tin cậy và hiệu quả. Được giới thiệu lần đầu bởi Google vào tháng 11 năm 2009, Go được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khái thác nền tảng đa lõi của bộ vi xử lý và hoạt động đa nhiệm tốt hơn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.