+1

Series kiến thức cơ bản về CSS Box Model

Share
  • 126 4
 Published at Aug 10th, 2020 10:56 p.m. 126 4 0 3
  • 126 4

Hãy cùng mình nghiên cứu sâu về những kiến thức cực kì cơ bản của CSS nhé. Series lần này gồm 3 bài viết về CSS Box Model mà hầu như bạn sẽ gặp trong các buổi phỏng vấn, và cách trả lời của bạn sẽ thể hiện sự am hiểu đến đâu. Nếu bạn thực sự nghiêm túc muốn tìm hiểu sâu về CSS thì series này là dành cho bạn, đừng để title của các bài viết đánh lừa bạn nhé (có thể bạn sẽ nghĩ những kiến này bạn đã biết rồi).
Phần 1: CSS Box Model - Cơ bản dành cho người mới bắt đầu
Phần 2: CSS Box Model và box-sizing: border-box là gì vậy?
Phần 3: CSS Box Model - Các cách hiển thị element với thuộc tính display

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.