0

Các bài toán hình học khó trong lập trình thi đấu

Share
  • 103 0
 Published at Mar 31st, 2022 8:26 a.m. 103 0 0 1
  • 103 0

10.1. Tổng quan về tính toán hình học (Computational Geometry) 10.2. Bao lồi 10.3. Số giao điểm của các đoạn thẳng 10.4. Truy vấn hàng xóm gần nhất 10.5. Truy vấn phạm vi

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.