0

Dive into design partterns

Share
  • 144 1
 Published at Jun 20th, 2020 3:51 a.m. 144 1 0 1
  • 144 1

Design partterns là giải pháp điển hình cho các vấn đề thường xảy ra trong thiết kế phần mềm. Chúng giống như các bản thiết kế được tạo sẵn mà bạn có thể tùy chỉnh để giải quyết vấn đề thiết kế trong code của bạn.

Bạn không thể chỉ cần tìm một parttern và copy nó vào chương trình của bạn, giống việc bạn tìm và copy 1 method hoặc 1 thư viện sẵn có. Parttern không phải là một đoạn mã cụ thể, mà là một khái niệm chung để giải quyết một vấn đề cụ thể. Bạn có thể bám theo 1 parttern và thực hiện theo giải pháp đó sao cho phù hợp với vấn đề thực tế mà bạn đang gặp phải.

Các partterns thường bị nhầm lẫn với các thuật toán, bởi vì cả hai khái niệm đều mô tả các giải pháp điển hình cho một số vấn đề đã biết. Trong khi một thuật toán luôn xác định một tập hợp các hành động rõ ràng để có thể đạt được kết quả, trong khi parttern là một mô tả cấp cao hơn về một giải pháp. Các đoạn code áp dụng cùng 1 parttern cho 2 chương trình khác nhau có thể khác nhau.

Một công thức nấu ăn cũng giống như một thuật toán : cả hai đều có các bước rõ ràng để đạt được mục tiêu. Mặt khác, một parttern giống như một kế hoạch chi tiết: bạn có thể thấy kết quả và các tính năng của nó là gì, nhưng thứ tự thực hiện chính xác là tùy thuộc vào bạn.

1 parttern bao gồm những gì ?

Hầu hết các partterns được mô tả rất cụ thể để mọi người có thể tái tạo chúng trong nhiều bối cảnh. Dưới đây là các phần thường được nhắc tới khi giới thiệu về 1 parttern:

  • Tư tưởng của 1 parttern sẽ mô tả vấn đề và giải pháp 1 cách ngắn gọn.
  • Đặt vấn đề cụ thể và mô tả chi tiết hơn về giải pháp mà bạn có thể đặt được bằng parttern đó.
  • Cách triển khai các phần trong 1 parttern và cách chung liên quan tới nhau.
  • Code example bằng ngôn ngữ ruby giúp bạn dễ dàng nắm bắt ý tưởng đằng sau parttern.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.