Published at Dec 30th, 2021 9:17 a.m. 380 6 0 4
  • 380 6

Chuyển đổi số nghe hoành tráng, xa xôi còn Chữ ký số nghe bé nhỏ, gần gũi. Tuy nhiên em nhỏ này cũng gây khó khăn nhất định cho các Newbie lúc mới nhập môn. Cùng tham gia đọc, ngâm cứu và đóng góp bài viết cùng mình tại series này nhé. Nếu được hãy giúp mình fix những gì mà mình chưa hiểu nhé. Lò vé.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.