0

Common mistakes In Golang

Share
  • 33 0
 Published at Jan 9th, 2023 4:30 a.m. 33 0 0 1
  • 33 0

Chào các bạn đến với series về một số những mistakes trong Golang mà các dev thường gặp phải. Những mistakes này sẽ khoét sâu vào runtime, heap, stack,.. và đây là những nguyên nhân thường dẫn đến leak memory, leak goroutine mà các dev không để ý. Sau khi đọc xong series này, các bạn sẽ thêm những kiến thức, usecase gây ra leak memory, leak goroutine trong Golang Application và phương hướng khắc phục.

Các kiến thức trong series này mình tham khảo từ cuốn sách 100 Mistakes In Golang và một phần cũng từ trải nghiệm của bản thân mình.

Do một số nguyên nhân nên bài viết của series này mình sẽ chuyển sang đăng trên 5LABS Today We Learned và website duongptryu.github.io

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.