+1

Cùng nhau tìm hiểu về ReactJS, thư viện do Facebook phát triển!

Share
  • 156 6
 Published at Jul 26th, 2018 7:25 AM 156 6 0 3
  • 156 6

Chào mừng tất các các bạn đến với series hướng dẫn học ReactJS và Laravel từ căn bản đến nâng cao của mình

I.Giới thiệu

Xin chào mọi người, nay sau khi một thời gian mình tìm hiểu về ReactJS và hiểu được những khó khăn của những người mới bắt đầu tìm hiểu về nó như mình trước kia, mình xin viết 1 series về ReactJS để giúp đỡ một phần nào đó cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu.

Sơ lược về ReactJS

ReactJS là thư viện front-end được phát triển bởi Facebook. Nó được sử dụng để xử lý lớp views cho các ứng dụng web và di động. ReactJS cho phép chúng ta tạo ra các thành phần UI có thể tái sử dụng. Nó hiện là một trong những thư viện JavaScript phổ biến nhất và có nền tảng vững chắc và cộng đồng lớn đằng sau nó.

Mình mặc định các bạn đã có kiến thức về HTML, CSS, Javascript, Laravel rồi nhá, kiến thức mình còn ít mong các bài viết của mình có thể giúp các bạn 1 phần nào đó!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.