0

Server monitoring with Monit

Share
  • 51 0
 Published at Apr 20th, 2020 10:00 a.m. 51 0 0 1
  • 51 0

Trước cuộc xâm lấn tất yếu của Cloud, với vô vàn tiện ích có sẵn, rất nhiều hệ thống đã lựa chọn nền tảng này cho việc phát triển ứng dụng. Tuy nhiên, trước khi "một bước lên mây", server vật lí vẫn đang được sử dụng cực kỳ phổ biến. Bài toán monitoring luôn luôn là một bài toán đau đầu dành cho người quản trị.

Seri này giới thiệu về Monit, một công cụ mã nguồn mở trên Linux, hoàn toàn miễn phí, tương đối mạnh mẽ trong việc bảo trì tự động, sửa chữa và thực thi các hành động trong các tình huống lỗi.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.