0

Mã hóa bất đối xứng

Share
  • 159 1
 Published at Oct 15th, 2020 5:16 p.m. 159 1 0 2
  • 159 1

Seri này tập trung vào việc giải thích và hướng dẫn cách làm việc với các thuật toán mã hóa bất đối xứng như RSA, Elgamal, Ecc... Không quá tập trung vào lý thuyết số học và các chứng minh, nhưng sâu hơn việc chỉ nói nó là gì và gọi hàm nào để dùng. Nếu bạn cảm thấy bất cứ phần nào khó hiểu hay giải thích chưa hợp lý, hãy comment để cùng thảo luận nhé.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.