0

Play Framework

Share
  • 53 0
  Published at Feb 13th, 2018 4:11 AM 53 0 0 3
  • 53 0

Play framework giúp xây dựng web application với Java và Scala dễ dàng hơn. Play đi theo hướng phát triển web nhẹ và thân thiện với người dùng.

Share