0

Tự học ngôn ngữ Dart

Share
  • 1047 4
 Published at Jul 18th, 2021 6:05 a.m. 1047 4 0 6
  • 1047 4

image.png

Nếu bạn đang có ý định học Flutter nhưng lại gặp rào cản với ngôn ngữ Dart. Thì trong series này, từng bước một chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục nó. Từ cấp độ cơ bản nhất của người mới bắt đầu, chúng ta sẽ từ từ đi qua tất cả những kiến thức mà bạn cần phải biết để viết được một chương trình cơ bản.

Trong series sẽ có thể đề cập đến một vài khái niệm trong các ngôn ngữ khác. Dù bạn đã biết hay chưa biết về các khái niệm đó thì cũng đừng lo nhé. Các bài viết sẽ cố gắng đơn giản nhất để cho các bạn chưa biết gì cũng có thể nắm bắt được.

Hành trình mà bạn sẽ chinh phục ngôn ngữ Dart trong series này:

Phần 1: Những điều cần biết trước khi bắt đầu

Phần 2: Ứng dụng Dart đầu tiên

Phần 3: Kiểu dữ liệu và biến

Phần 4: Kiểu dữ liệu numbers, string, booleans

Phần 5: Type Inference, Type Annotation, Dynamic Types, Constants

Phần 6: Toán tử (Operator)

Phần 7: Collection của ngôn ngữ Dart

Phần 8: Control Flow Statements

Phần 9: Functions

Phần 10: Classes

Bonus: Dart Cheat Sheet - Full bộ "bỏ túi" các syntax trong ngôn ngữ Dart

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.