0

Tìm hiểu về Webpacker ở Rails 6

Share
  • 42 0
 Published at thg 2 5, 2020 9:30 SA 42 0 0 1
  • 42 0

Bắt đầu từ Rails 6, Webpacker đã trở thành trình biên dịch JavaScript mặc định. Điều đó có nghĩa là tất cả code JavaScript sẽ được xử lý bởi Webpacker thay vì asset pipeline hay còn gọi là Sprockets. Webpacker khác với asset pipeline về cả cách thức hoạt động lẫn cách áp dụng nó vào hệ thống. trong Series này mình sẽ giới thiệu qua về Webpacker và cách sử dụng nó trong một ứng dụng Rails 6 😄

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.