0

Rails Code Smell And Solutions

Share
  • 56 0
 Published at Sep 15th, 2019 9:49 a.m. 56 0 0 1
  • 56 0

Trong series này, mình sẽ trình bày về những anti-pattern phổ biến trong lập trình Ruby On Rails(ROR) cũng như lập trình nói chung và các phương pháp để giải quyết chúng. Rất mong các bạn theo dõi và ủng hộ ^^

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.