Asked thg 8 25, 2023 9:46 SA 346 0 1
  • 346 0 1
0

Hỏi cách chống bật devtools trên browser bằng Nextjs

Share
  • 346 0 1

Em muốn tắt chức năng devtools bằng js( hoặc gì cũng được) cho dự án nextjs. Em có tham khảo cái "devTools: false" trong file next.config.js nhưng nó không hoạt động. Đây là phần em thêm vào

/** @type {import('next').NextConfig} */
const nextConfig = {
    reactStrictMode: true,
    devTools: false,
}

module.exports = nextConfig

Có giải pháp gì không ạ

1 ANSWERS


Answered thg 8 25, 2023 2:45 CH
Accepted
+4

ko biết ý bạn là devtool gì nhỉ?

  • option devtool kia trong next config thực tế là của webpack
  • còn để chống user bật devtool từ browser kiểu Chrome developer tool thì có nhiều cách, bạn xem cái này nhé: https://github.com/theajack/disable-devtool/tree/master. Nhưng thực tế cách này nếu như dev nào vọc vạch muốn làm tới cùng thì cũng ko thể chặn đc
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.