Asked Mar 31st, 5:51 a.m. 149 0 1
  • 149 0 1
-2

Chào Mọi Người.

Share
  • 149 0 1

mình mới theo dự án mà trong file package. json có cài gói "cloud-studio-core": "./cloud-studio-core.tgz" thử cài nhiều cách mà không được có tiền bối nào gặp trường hợp này rồi chỉ giúp mình với , cám ơn mọi người

1 ANSWERS


Answered Mar 31st, 6:11 a.m.
0

./cloud-studio-core.tgz

Gói này hình như dev nội bộ. kiểu như có thèn nào đó làm và lưu hành nội bộ.

Bạn hỏi team lead/TechLead xem thử

============================== Nếu nội bộ và bạn có file thì bạn copy bỏ cùng folder project của bạn rồi install lại thôi

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.