Asked Apr 30th, 2023 4:31 a.m. 165 0 2
  • 165 0 2
-1

cấu trúc dữ liệu

Share
  • 165 0 2

dạ cho em hỏi thêm về ỨNG DỤNG CÂY NHỊ PHÂN TRONG BÀI TOÁN BIỂU DIỄN BIỂU THỨC TRUNG TỐ

2 ANSWERS


Answered May 2nd, 2023 9:31 a.m.
+1

Bạn cần đưa ra câu hỏi chi tiết hơn chứ ?

Share
Answered May 5th, 2023 10:58 a.m.
0

Tìm hiểu : cây nhị phân là gì? biểu thức trung tố là gì? -> cách biểu diễn biểu thức trung tố bằng cây nhị phân -> sử dụng để tính toán, biểu diễn lại biểu thức trung tố sang hậu tố và tiền tố.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.