Asked Aug 8th, 6:01 a.m. 54 0 0
  • 54 0 0
0

cách cài đặt biến môi trường trong Java với junit hoặc mokit

Share
  • 54 0 0

trong dự án được giao có sử dụng System.getenv() để lấy biến cài đặt ở trên server. Giờ em đang được giao để test, nhưng phải sử dụng mockit và junit để test, không được phép thêm dependency mới. em có tham khảo 1 số cách mock để test mà thấy đều sử dụng mockito hoặc system-stubs-junit4 để cài đặt. vậy có cách nào để dùng mockit hoặc junit không, mong mọi người chỉ bảo. em cảm ơn nhiều.

Aug 15th, 1:56 a.m.
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.